Kyokushin karate – 50 år i Norge

Kyokushin karate ble etablert september 1969. Når vi nå skriver 2019 så er det 50 år siden dets spede oppstart.

Grunnleggeren av Kyokushin karate i Norge er Shihan Lars Høgquist, 7 Dan.

Shihan Lars Høgquist trente judo på Strømsnes Institutt i 1967, og dette ga ønske om å lære mer om Budo og kampkunst. Han studerte ingeniørfag i Gøteborg og ble medlem av Gøteborg Karate Kai våren 1968. Her var den gang Senpai Attila Mezaros 2. Dan hovedtrener.

Senpai Attila var en meget dyktig karateinstruktør og ga elevene sine en solid innføring i Kyokushin. En av gjesteinstruktørene vi hadde var Shihan John Bloming fra Holland. Oyyy det var heftige saker. Shihan Bloming var en stor og sterk karateka og han avholdt gradering fra 1 – 4 kyu. Dette glemmer jeg aldri. Alle kandidatene ble slått i gulver minst 2 ganger. Han slo mye med Naka Yubi Ippon Ken og det hadde sin sterke effekt. Jeg var glad at jeg kun var nybegynner den gangen.

Etter endt skolegang i 1969 så reiste Shihan Lars Høgquist tilbake til Bergen. Her ble det straks kontakt med Per Strømsnes om å starte opp karatetrening i hans lokaler i Markveien. Per ble i fyr og flamme over ideen og i september var det første nybegynnerpartiet på plass. Bergen er en universitetsby og nybegynnerne kom fra hele landet. Det var en dedikert gjeng som startet på kurset. Om treningen var hard… ja til tider meget hard. Mye svette og mye vondt hadde vi. Om ribbene var i dårligere forfatning den gang enn i dag vites ikke, men det gikk stadig vekk noen ribber.

I september 1969 ble Bergen karateklubb etablert av Shihan Lars Høgquist.

Av dagens karate utøver som startet opp var Shihan Øyvind Andreassen 6 Dan og Shihan Kåre Haugland 5 Dan. Begge fra Flekkefjord.

Etter hvert var vi modne for gradering. Hvem skulle kunne gradere oss? Forslagene satt løst og det ble Sensei Rune Hagen Thomassen som ble valgt som sensor. Han var hovedtrener i Oslo karateklubb. Hadde han greie på Kyokushin? Nei da, det spilte overhodet ingen rolle og vi ble gradert etter alle kunstens regler. I 1969 startet graderingspensumet på 6 kyu ikke 10 kyu som i dag.

I neste pulje av nybegynnere kom Senpai Ivar Rivenæs med oss. Han ville bringe Bergen karateklubb videre og vi innredet dojo i hans kantine i Damsgårdsveien. Stoler og bord ble ryddet unna og et lite dusjanlegg ble satt opp. Her storkoste vi oss. Senpai Ivar Rivenæs kontaktet Hanshi Steve Arneil og han hjalp oss fremover. Han var ikke videre begeistret over ar Sensei Rune Hagen Thomassen hadde gradert oss!

Senpai Ivar Rivenæs ble leder i Bergen karate klubb i 1971. Da reiste Shihan Lars Høgquist til Rapid city i USA for å studere ingeniørfag på universitet.

Etter at Senpai Ivar Rivenes reiste til England for å etablere ytterligere business, overtok Shihan Øyvind Andreassen Norges Kyokushin Karate lederskap og ble leder av Bergen karateklubb.

Shihan Lars Høguist kom tilbake til Norge i 1974 og i 1976 etablerte han Lørenskog karateklubb.

Ut fra Bergen karateklubb ble mange klubber etablert i Norge. Denne etableringen er ikke tatt med i denne korte oppsummeringen.

Treningen den gang var helt annerledes enn i dag. Knallhardt og ikke så mye vektlegging på tekniske spissfindigheter. Moro hadde vi og det var lange ventelister på å kunne bli medlem i Bergen karateklubb på tidlig 1970-tall.

I dag (september 2019) er dessverre Kyokushin karate fragmentert i mange forskjellige organisasjoner. Dette er i tråd med karatens utvikling world wide.

OSU!